Teenused

Meie tegevuse põhisuunaks on ventilatsioonitööde teostamine. Esimeseks objektiks oli Moe Piiritusetehase AGA gaasitsehhi ventilatsiooni ehitus ja aasta siis oli 1997. Sellest ajast on tegevus arenenud, mahud kasvanud ja kogemuste pagas täienenud. Tööde ampluaa on väga lai -ulatudes eramajadest keerukate metallitööstusteni, koolidest ja lasteaedadest toiduainete tööstusteni ning hotellidest haiglateni. Kuna asume nii Kesk-Eestis kui ka Tallinnas, siis on meie juurde pääsemine hõlbus. 

Kui vähegi on tunne, et õhuvahetus vajab korrastamist või ehitamist, siis pöörduge julgesti.

Ventilatsioonisüsteemide perioodiline kontroll ja hooldus on vajalik seadmete tõrgeteta töö tagamiseks, energia ülekulu vältimiseks ning mugava sisekliima tagamiseks. Hooldatud seadmete tööiga pikeneb mitmeid kordi. Hooldame kõiki meie poolt paigaldatud ja müüdud ventilatsiooni-, kütte- , jahutuseseadmeid ja süsteeme. Teostame ka tuletõkkeklappide kontrolli.

Väljakutse tunnitasu tavatööajal on 60€/h+KM, millele lisandub transpordi kilomeetrihind 0,75€/km+KM.

Viibime ööpäevas 80 – 90% kinnistes ruumides, kodus koolis, tööl. Kasutame toiduaineid ja vett 3-5 liitrit päevas, kuid hingame – 20000 liitrit õhku, millest suurim osa on siseõhk. Seetõttu on puhas siseõhk eluliselt tähtis. Uuringute põhjal on põhiliseks õhuvahetust halvendavaks teguriks ventilatsioonikanalite ja seadmete määrdumine.

Puhastamine.

Puhastatavas kanali osas tekitatakse vaakum, et see imeks lenduva mustuse kottfiltrisse. Vaakumi tekitamiseks suletakse kanali külgharud. Õhukanalisse tekitatakse õhuvool kiirusega 18 – 22 m/s, mis korjab kokku kogu lahtise mustuse ja tolmu.

Paakunud mustus ja tolm eraldatakse kanalitest spetsiaalse harjasega varustatud puhastusseadme abil. Harjase tsentreerija abil on võimalik puhastada ka neljakandilisi kanaleid ja muid raskesti ligipääsetavaid osi (tupikud, kolmikud jne).

Uurimismeetodid.

Torustike ja agregaatide tehniline seisukord määratakse välisvaatluse ja seadmete tööreziimide kontrollimisega. Kanalite sisemine seisukord filmitakse üles väikese traktor – roboti peal asuva videokaamera abil.

VENTILATSIOONIKANALITE PUHASTUSSEADMED

specialcleaner20 - Comfort

Lifa Special Cleaner 20

Elektriline puhastusseade 100 – 630 mm. kanalitele.

combiclean40 - Comfort

Lifa CombiClean 40

Pneumaatiline puhastusseade 200 – 1000 mm kanalitele magistraalvaieriga millesse on ühendatud voolikud ja otsikud desifintseerimis- ja kaitsevedelike tarbeks.

hepaclean800 - Comfort

Lifa AirClean

Imeb ja filtreerib kanalitest ja lõõridest väljuva tolmu ja mustuse.

On levinud tava, et hoonete ehitamist või renoveerimist alustatakse projekteerimisega ehk siis kasutaja vajadustest ja soovidest lähtuva plaani koostamisega. Nõnda ka tehnosüsteemidega, ventilatsioon kaasa arvatud. Selleski saame Teile abiks olla.

Meil on olemas vajaliku inseneriharidusega inimesed, kes omavad ka aastate jooksul kogunenud praktiliste kogemuste pagasit. Seeläbi oskame me leida võimalikud lahendused erinevatele olukordadele, mis vajadustest lähtuvalt tekivad. Kuna hoonetes on reeglina mitmeid tehnosüsteeme, millede paigutamine ehituslikult võimalikel viisidel ja omavahelises kooskõlas on sageli üsna keerukas, eelkõige renoveerimiste puhul, on majanduslikult ja esteetiliselt oluline leida optimaalsed lahendused. Hästi läbimõeldud plaaniga on võimalik vältida hilisematest ümbertegemistest tingitud aja- ja rahakulu. Projekti alusel toimub ka ventilatsioonisüsteemi tasakaalustamine enne objekti kasutusele võtmist.

Tehniliselt heade lahendustega, norme ja nõudeid järgiv ning korrektselt vormistatud ventilatsiooni projekt on eelduseks, et viia läbi edukas hange ja sellega leida endale sobivaim tööde teostaja.

Täiendav informatsioon lisamisel.

Müüme ja paigaldame järgnevaid soojapumpasid:

Daikin logo 768x168 1 - Comfort
MITSU logp sns 768x403 1 - Comfort
Midea logo 768x292 1 - Comfort
AlpicAir logo 768x176 1 - Comfort

Küsi hinda tel: 38 49430 või e-mail: comfort@comfort.ee

Täiendav informatsioon lisamisel.

Hinnapakkumised ja tellimine ning ventilatsiooni-süsteemide hooldusteenuse tellimine