Ventilatsioonipuhastus

VENT. KANALITE PUHASTUS

 

Üldist.

Viibime ööpäevas 80 – 90% kinnistes ruumides, kodus koolis, tööl. Kasutame toiduaineid ja vett 3-5 liitrit päevas, kuid hingame – 20000 liitrit õhku, millest suurim osa on siseõhk. Seetõttu on puhas siseõhk eluliselt tähtis. Uuringute põhjal on põhiliseks õhuvahetust halvendavaks teguriks ventilatsioonikanalite ja seadmete määrdumine.

Puhastamine.

Puhastatavas kanali osas tekitatakse vaakum, et see imeks lenduva mustuse kottfiltrisse. Vaakumi tekitamiseks suletakse kanali külgharud. Õhukanalisse tekitatakse õhuvool kiirusega 18 – 22 m/s, mis korjab kokku kogu lahtise mustuse ja tolmu.

Paakunud mustus ja tolm eraldatakse kanalitest spetsiaalse harjasega varustatud puhastusseadme abil. Harjase tsentreerija abil on võimalik puhastada ka neljakandilisi kanaleid ja muid raskesti ligipääsetavaid osi (tupikud, kolmikud jne).

 

 

Uurimismeetodid.

Torustike ja agregaatide tehniline seisukord määratakse välisvaatluse ja seadmete tööreziimide kontrollimisega. Kanalite sisemine seisukord filmitakse üles väikese traktor – roboti peal asuva videokaamera abil.

 

VENTILATSIOONIKANALITE PUHASTUSSEADMED

specialcleaner20

 

Lifa Special Cleaner 20

Elektriline puhastusseade 100 – 630 mm. kanalitele.

combiclean40

 

Lifa CombiClean 40

Pneumaatiline puhastusseade 200 – 1000 mm kanalitele magistraalvaieriga millesse on ühendatud voolikud ja otsikud desifintseerimis- ja kaitsevedelike tarbeks.

hepaclean800

 

Lifa AirClean

Imeb ja filtreerib kanalitest ja lõõridest väljuva tolmu ja mustuse.