Ventilatsiooniprojektid

On levinud tava, et hoonete ehitamist või renoveerimist alustatakse projekteerimisega ehk siis kasutaja vajadustest ja soovidest lähtuva plaani koostamisega. Nõnda ka tehnosüsteemidega, ventilatsioon kaasa arvatud. Selleski saame Teile abiks olla.

Meil on olemas vajaliku inseneriharidusega inimesed, kes omavad ka aastate jooksul kogunenud praktiliste kogemuste pagasit. Seeläbi oskame me leida võimalikud lahendused erinevatele olukordadele, mis vajadustest lähtuvalt tekivad. Kuna hoonetes on reeglina mitmeid tehnosüsteeme, millede paigutamine ehituslikult võimalikel viisidel ja omavahelises kooskõlas on sageli üsna keerukas, eelkõige renoveerimiste puhul, on majanduslikult ja esteetiliselt oluline leida optimaalsed lahendused. Hästi läbimõeldud plaaniga on võimalik vältida hilisematest ümbertegemistest tingitud aja- ja rahakulu. Projekti alusel toimub ka ventilatsioonisüsteemi tasakaalustamine enne objekti kasutusele võtmist.

Tehniliselt heade lahendustega, norme ja nõudeid järgiv ning korrektselt vormistatud ventilatsiooni projekt on eelduseks, et viia läbi edukas hange ja sellega leida endale sobivaim tööde teostaja.